Privacy verklaring

Badminton Vereniging Zevenhuizen,

gevestigd aan Burgemeester Klinkhamerweg 86
2761 BJ te Zevenhuizen,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
website: https://badmintonzevenhuizen.nl
Telefoon voorzitter     : +31 621865456
Telefoon secretaris     : +31 627134329

Jane Bos (secretaris) is de Functionaris Gegevensbescherming van Badminton Vereniging Zevenhuizen. Zij is te bereiken via: janebos@casema.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Badminton Vereniging Zevenhuizen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Roepnaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
– Geboortedatum
– E-mailadres
– Keuze speeldag(en)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website verzamelt geen gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Badminton Vereniging Zevenhuizen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van post
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
– U te informeren over wijzigingen

Geautomatiseerde besluitvorming

Badminton Vereniging Zevenhuizen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Badminton Vereniging Zevenhuizen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Badminton Vereniging Zevenhuizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode dat u als lid bent ingeschreven bij de Badminton Vereniging Zevenhuizen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Badminton Vereniging Zevenhuizen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan het Bestuur en de commissies van Badminton Vereniging Zevenhuizen. Deze zijn gehouden de persoonsgegevens niet verder te verspreiden. De persoonsgegevens worden slechts met andere partijen (bijv. Badminton Nederland) gedeeld na een bestuursbesluit hierover en na geregistreerde schriftelijke toestemming van elk betrokken lid persoonlijk.
De secretaris (FG) houdt in een register bij, wanneer wie en welke gegevens krijgt en ook houdt hij bij: de schriftelijke toestemming van de betreffende personen voor deze actie. Tevens houdt hij in dit register bij, wanneer er zich datalekken voordoen. Bij ernstige datalakken meldt hij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Badminton Vereniging Zevenhuizen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Badminton Vereniging Zevenhuizen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar janebos@casema.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Badminton Vereniging Zevenhuizen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Badminton Vereniging Zevenhuizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretaris janebos@casema.nl

.